Gedicht: Je verdwaalde in de lijnen van je hoofd

Gedicht: Je verdwaalde in de lijnen van je hoofd

Je verdwaalde in de lijnen van je hoofd

Ik hang aan je lippen als je verhalen verteld, zoals de ochtend
dat het sneeuwde, je verdwaalde in de lijnen van je hoofd en de zon
opkwam. Dan ben je een eik die zijn bladeren laat vallen, omdat
het zoenen van de grond zo belangrijk is dat de lente wordt verschoven.
Instant seizoenwisseling, ik zie kruimels op je wang, steeds meer
verbinden beelden zich met woorden en hangt
de wereld scheef.

Ik leef in je ogen als je slaapt, de dromen zichtbaar op de grote muren
van de oude stad, waar al eeuwen de mensen blijven staan en uitrusten
van hun reis. Jij kunt dat, zijn in verschillende tijden, je deelt je op
en spreidt je uit, niets gaat er verloren, ik kom ogen tekort, zelfs
mijn handen raken zoek. Mijn huid opent zich, er buitelen flarden
muziek naar buiten, de geur van de avond schuilt
onder de zolen van mijn voet.

Ik loop langs de randen van je verhalen, rammel aan de ramen
en vraag me af waar de grenzen zijn. De luiken vertonen sporen
van braak, iemand was me voor, iemand die opgaf, iemand die het glas
heel liet. Als ik naar binnen ga, zie ik mezelf weerspiegeld en herken
de man in het venster als degene die verloren raakt en woorden
opbergt in zijn jas.

Zoals – ik verdwaalde in de lijnen van mijn hoofd.

Ewoud Dekker

Ewoud Dekker

 

 

“De beste coaching is zowel een kunde als een kunst.”

Ewoud is bevlogen over zijn werk, betrokken bij elke cliënt en creatief in zijn werkwijze. Een oprecht luisteraar naar het unieke en authentieke verhaal dat ieder mens in zich draagt.

Een bezield verhalenverteller. Door zonder schroom en met volkomen vertrouwen in jouw verhaal te stappen, vangt hij snel de essentie
waar je vraag om draait en de oplossing ligt. 

En ziet wie je wezenlijk bent.

drs. Ewoud Dekker, oprichter en eigenaar van Arte dell’ Anima
Psycholoog| Psychotherapeut (BIG)| Senior 4D-Systeem Coach. Daarnaast  schrijft hij Gedichten en verhalen.

Relationship problems follow you wherever you go

Relationship problems follow you wherever you go

The Recipe of Alice in Wonderland.

Enter the other’s perception without inhibitions

Relationship problems are quite radical, they make you feel insecure and follow you wherever you go

Sometimes you lose sight of each other and your connection.

In a relationship you want to be together as partners, feel connected, grow together while preserving your individuality. It sounds so easy, but it often proves more difficult in practice.

After all, you wouldn’t be the first to agree that a long-term relationship can be quite demanding. You get to know yourself and your partner better every day and it doesn’t always turn out as expected. You both change, may develop different wishes and needs, enter into other phases of life and all that should be as synchronous as possible.

Everything around you is continuously in motion and as a multi-tasker it isn’t easy to perfectly control your roles as partner, career enthusiast, social networker and parent.

What to do when you hit a wall in your relationship?

That you may hit a temporary wall in your relationship is not that strange. You often manage to work it out with commitment and true love but there are times when love does not conquer all.

And you will notice this because you will develop a feeling of loneliness in your relationship. Or because the self-evident intimacy and romance that were there at the start have slowly become part of other household duties.

Those wonderful conversations you used to have will change into communicative battles that will continue to repeat themselves, despite your good intentions and love.

When negative patterns start repeating themselves, when you can’t really work things out anymore and your feelings of incomprehension, powerlessness, insecurity and down-heartedness increase, the time has come to seek help.

Relationship problems are quite radical, they make you feel insecure and follow you wherever you go

A harmonious relationship and a warm embracing family often are the most valuable assets in your life.

When they are put under pressure because of an imbalance in your life, work or health, the time has come to recognize the cause.

And to obviously find the solution that befits you.

Ring the bells that still can ring

“Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in”
Leonard Cohen

DESPITE OUR LOVE, WE OFTEN FEEL LIKE ALICE IN WONDERLAND WHEN WE TRY TO UNDERSTAND THE OTHER.

HOW WOULD WE LOOK AT OUR RELATIONSHIP AND WHAT DO WE ACTUALLY SEE?

How do we look? What do we see? How is it possible that we do not see the same when looking at the same??

The image we see changes into the person who is looking.
It is not a different perception, it is truly a different world.

We all live in a personal and unique universe

We all want to be seen, heard and understood, particularly by your loved one, but how can you make that happen?

You often don’t know yourself that well and then it seems as if your sincere wish is sometimes hard to fulfill.
What is so miraculous here is that it can be done and that the instruction manual to actually see, hear and feel each other is a simple one.

Ultimately so, because we will first have to abandon that ever-present notion that only your own reality exists.

Your partner’s wondrous world.

If you are in love, the other next to whom you wake up is a miracle, is what the singer sings.

If you no longer understand each other, then the other is to blame.
They don’t see things clearly, get it all wrong and don’t understand you. They’ve left the path and have moved into a different world.

The latter is correct. Particularly in a literal sense. Everything is different in that other world. It looks, smells, tastes, sounds and feels different. It’s pointless to explain.

In your world you can’t hear, taste or smell it. Consider the divine wine in France that tastes a bit off when at home. You are bringing the bottle along, not France.  

It’s not a star I see, it’s always you.

The Recipe of Alice in Wonderland..

When each person, including your partner, lives in their own reality, you can only become acquainted with it by entering it.

Alice, the girl from Wonderland, has the recipe. With an uninhibited curiosity and the nerve to perceive beyond the familiar borders, she ends up in all kinds of worlds.

By drinking from a bottle with the label ‘drink me’ she becomes so small that she can walk through a tiny door, and by eating a piece of the cake that says ‘eat me’ she can reach a key that is located at an unreachable place.

Enter the other’s perception without inhibitions

If you enter the world of the other, without inhibitions, a new world literally opens up. The beauty you will see is beyond belief.  

See through her eyes, taste with her mouth, remember with her memory, think with her brain, feel with her heart, hear with her ears. In short; become your partner, albeit briefly.  

How? By letting yourself be taken along and investigate the other world without judgment and with Alice’s lack of inhibition.

This is how you bring along the wine and the country.  

There is no way of getting closer to your love than this.

The Recipe of Alice in Wonderland.

Enter the other’s perception without inhibitions

Each person has a unique blueprint of stories that influence your relationship without you being aware of it

Do you know which patterns strengthen your relationship and which undermine it? And how big the influence is of experiences and convictions from the family one originated from?

Are there perhaps non-processed painful experiences from previous relationships that impede you from opening up yourself to your loved one fully and fearlessly?

Which convictions impede the connection, intimacy and growth and how can they be adapted?

Do you really dare to ask for what you need and how can you truly open yourself up to your partner without fear?
There will always be matters of value to discover in each other and in the relationship.

Article Ewoud Dekker M/strong>

Relatieproblemen hoeven niet eeuwig te duren, er is altijd een een Next Level.

Burnout Retreat

Opnieuw vooruit door even stil te staan.
Neem  afscheid van je blauwdruk voor burnout en beleef weer Ruimte, Energie en Vrijheid

Relatie Retreat

3 Dagen welkom te gast zijn bij dé senior experts in het oplossen van relatieproblemen, helpt je relatie gegarandeerd een grote stap vooruit.

Persoonlijke Retreat

Door sommige gebeurtenissen in je leven nu, of verleden kun je vastlopen. Een Persoonlijke Retreat kan je leven verrijken en richting geven.

Rouw Retreat

Verwerken van verlies kost tijd en liefdevolle aandacht. Wij zijn experts in het begrijpen en verder helpen van mensen in een rouwproces

De Accommodatie van Arte dell’ Anima

 

Op onze eigen Oldambster boerderij uit 1846 ontvangen we je graag. Hier vind je alle Comfort, Rust, Ruimte en Privacy om de beste resultaten uit je Retreat te halen. Ervaar de warme sfeer van ons  unieke Centrum voor Retreats met Exclusieve
Therapie & Coaching.

  

Neem gerust contact op

Relationship problems follow you wherever you go

Relatieproblemen zijn ingrijpend, ze maken onzeker en laten je niet los

Relatieproblemen zijn ingrijpend , ze maken onzeker en laten je niet los

Soms raak je elkaar zoek en de verbinding kwijt.

In een relatie wil je als partners samen zijn, je verbonden voelen, samen groeien, en je eigenheid behouden. Het lijkt zo gemakkelijk, maar blijkt in de praktijk vaak lastiger.

En zeg nu zelf, een langdurige relatie vraagt nogal veel. Je leert jezelf en je partner steeds meer kennen, en dat is niet altijd zoals verwacht. Jullie veranderen, krijgen mogelijk andere wensen en behoeftes, komen in andere fases van het leven en dat moet dan maar net allemaal synchroon lopen.

Om je heen is alles voortdurend in beweging en het valt niet mee als multitasker je rollen van partner, carrièremaker, sociaal netwerker, en ouder perfect te beheersen.

Wat als je vastloopt in je relatie?

Het is dus niet zo gek, als je even vastloopt in je relatie. Vaak kom je er zelf, met inzet en echte liefde, wel uit maar soms overwint de liefde niet alles.

Je merkt dat vaak doordat je eenzaamheid binnen je relatie gaat ervaren. Of doordat de vanzelfsprekende intimiteit en romantiek van het begin bij de afdeling huishoudelijke klussen is gaan horen.

De geweldige gesprekken van vroeger veranderen, ondanks jullie goede wil en liefde vaak in  communicatieve veldslagen die zich keer op keer herhalen.

Als negatieve patronen zich gaan herhalen, jullie er niet meer goed uitkomen, en je je steeds meer onbegrepen, machteloos, onzeker en moedeloos gaat voelen, is het tijd om hulp te zoeken.

Relatieproblemen zijn ingrijpend , ze maken onzeker en laten je niet los

Een harmonieuze relatie en warm gezin is vaak  het meest waardevolle in je leven.

Als dat onder druk komt te staan door een disbalans in leven, werk of gezondheid, wordt het tijd om de oorzaak te herkennen

En natuurlijk de bij jullie passende oplossing te vinden

Luid de Klokken die nog kunnen luiden

“Luid de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet de volmaakte gift
Alles heeft een barst
Zo valt het licht binnen”
Leonard Cohen

Vaak voelen we ons ondanks onze liefde, Alice in Wonderland als we de ander proberen te begrijpen.
Want  hoe kijken we naar onze relatie en wat zien we nu eigenlijk ?

Hoe kijken we? Wat zien we? Hoe kan het dat we niet hetzelfde zien, als we naar hetzelfde kijken

Het beeld dat we zien verandert in de persoon die kijkt.
Het is geen andere beleving, het is een werkelijk andere wereld.

We leven allemaal in een persoonlijk en uniek universum

Iedereen  wil gezien, gehoord en begrepen worden zeker door je Lief, maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Vaak ken je jezelf niet eens goed en dan lijkt je oprechte wens soms moeilijk in vervulling te gaan.
Het wonder is echter, dat dit mogelijk is en dat de handleiding om elkaar echt te zien horen en voelen uiteindelijk heel simpel blijkt te zijn.
Uiteindelijk, want we moeten er wel het vastgeroeste idee voor opgeven, dat alleen je eigen werkelijkheid bestaat.

De wondere wereld van je partner.

Als je verliefd bent is de ander een wonder waar je naast wakker wordt, zingt de zanger.

Als je elkaar niet meer begrijpt, denk je dat het aan de ander ligt.
Die is niet helder, ziet de zaken verkeerd, en begrijpt jou niet. Die is van het pad af, in een andere wereld.

Het laatste klopt. Vooral letterlijk. In die andere wereld is alles anders. Het ziet er anders uit, ruikt, smaakt, hoort en voelt anders. Uitleggen heeft geen zin.

In jouw wereld kan je het niet horen, proeven, ruiken. Denk aan de goddelijke wijn in Frankrijk, die thuis niet smaakt. Je neemt de wijn mee, niet Frankrijk. 

It’s not a star I see, it’s always you.

Het Recept van Alice in Wonderland.

Als ieder mens, en dus ook je partner, leeft in een eigen werkelijkheid, kan je deze alleen leren kennen door er in te stappen.

Alice, die van Wonderland, geeft het recept. Met onbevangen nieuwsgierigheid en de durf om waar te nemen buiten de grenzen van wat ze weet, komt ze in alle werelden.

Door te drinken uit een fles met het etiket ‘drink mij’ wordt ze zo klein dat ze door een piepkleine deur kan lopen, door van de cake te eten waarop staat ‘eet mij’ kan ze bij een sleutel die op een onbereikbare plek ligt.

Stap onbevangen in de belevings wereld van de ander

Als je onbevangen stapt in de wereld van de ander, gaat er letterlijk een wereld voor je open. Het levert een ongelooflijke schoonheid op. 

Zie door haar ogen, proef met haar mond, herinner met haar geheugen, denk met haar brein, voel met haar hart, hoor met haar ogen. Kortom: wordt even je partner. 

Hoe? Door je mee te laten nemen en zonder oordeel de andere wereld te onderzoeken met de onbevangenheid van Alice.

Zo neem je het land én de wijn mee. 

Dichterbij  je lief kun je niet komen.

Het Recept van Alice in Wonderland.

Stap onbevangen in de belevings wereld van de ander

Ieder mens heeft een unieke blauwdruk van verhalen die onbewust je relatie beïnvloeden

Want weten jullie welke patronen je relatie versterken en welke deze ondermijnen? En hoe groot is nu eigenlijk  de invloed van ervaringen en overtuigingen vanuit het gezin van herkomst? 

Heb je misschien onverwerkte pijnlijke ervaringen uit vorige relaties die je verhinderen om je voluit en zonder angst open te stellen voor je Lief?

Welke overtuigingen belemmeren verbinding, intimiteit en groei en hoe zijn deze bij te stellen?

Durf je echt te vragen wat je nodig hebt en hoe kun je zonder angst je werkelijk openstellen voor je partner?

Er blijven altijd waardevolle zaken te ontdekken in elkaar en in de relatie.

Artikel drs Ewoud Dekker

Relatieproblemen hoeven niet eeuwig te duren, er is altijd een een Next Level.

Burnout Retreat

Opnieuw vooruit door even stil te staan.
Neem  afscheid van je blauwdruk voor burnout en beleef weer Ruimte, Energie en Vrijheid

Relatie Retreat

3 Dagen welkom te gast zijn bij dé senior experts in het oplossen van relatieproblemen, helpt je relatie gegarandeerd een grote stap vooruit.

Persoonlijke Retreat

Door sommige gebeurtenissen in je leven nu, of verleden kun je vastlopen. Een Persoonlijke Retreat kan je leven verrijken en richting geven.

Rouw Retreat

Verwerken van verlies kost tijd en liefdevolle aandacht. Wij zijn experts in het begrijpen en verder helpen van mensen in een rouwproces

De Accommodatie van Arte dell’ Anima

 

Op onze eigen Oldambster boerderij uit 1846 ontvangen we je graag. Hier vind je alle Comfort, Rust, Ruimte en Privacy om de beste resultaten uit je Retreat te halen. Ervaar de warme sfeer van ons  unieke Centrum voor Retreats met Exclusieve
Therapie & Coaching.

  

Neem gerust contact op
De ideale relatie, zo valt het licht binnen

De ideale relatie, zo valt het licht binnen

Luid de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet de volmaakte gift
Alles heeft een barst
Zo valt het licht binnen

Leonard Cohen – Anthem.

Het cadeau van de imperfectie

We zijn allemaal op zoek naar de ideale relatie.
Die ene partner, die ons vervult, begrijpt, aanvoelt, ons gelukkig maakt.
De wens is begrijpelijk, we worden er al op jonge leeftijd op voorbereid.
Bijna alle liedjes gaan er over.

We worden allemaal teleurgesteld in onze zoektocht naar de perfecte partner.
Ze laten ons in de steek, begrijpen ons niet, voelen niets aan, maken ons ongelukkig.
Dat is te begrijpen, we leren het al vroeg.
Bijna alle liedjes gaan er over.

We groeien op in een wereld waarin een romantische liefde de magische oplossing is voor alle persoonlijke wensen en behoeften. En het mooie is, je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft er alleen maar in te geloven. In een goede en vervullende relatie gaat alles vanzelf. Of in ieder geval moeiteloos. Wat inspanning kost, is een project. Als een relatie een project wordt, haken we af. We moeten al zoveel. Mag er ook iets zijn zonder moeten?
Bijna alle liedjes gaan erover.

Onze ouders en grootouders zagen het huwelijk als een werkwoord. En de verbintenis die het inhield was voor eeuwig. Of in ieder geval voor altijd. Alles werd verkregen door hard te werken. Eenmaal aangeschaft, was men zuinig op de spullen. In die tijd onderhield je wat je had. Dus ook een liefdesrelatie.
Maar de tijden zijn veranderd, arbeid is duur, spullen goedkoop. En binnen handbereik. Er is veel aanbod, veel diversiteit, hoge omloopsnelheid. We stellen hoge eisen, willen alles nu, zien geen grenzen. We leven in een tijd waarin alles maakbaar lijkt. En ieder het geluk mag opeisen. Zeker in een relatie.
Bijna alle liedjes gaan erover.

En wat als het niet zo gaat?

Natuurlijk bestaat romantische liefde, niet voor niets gaan bijna alle liedjes er over. Maar hoe zorgen we dat een relatie waardevol blijft. Door hard te werken, door steeds in te leveren of telkens in te ruilen?

We lopen allemaal krassen en barsten op in ons leven. Het mooie gaat er af zeggen ze. Maar is dat zo? Barsten zijn de zichtbare buitenkant van een innerlijke strijd die je geleverd hebt. En gewonnen. Wat je niet dood maakt je sterker, zo luidt het gezegde. Zelfs als het niet zo voelt. Het mooiste cadeau dat je kunt krijgen is dat je partner de schoonheid van je leven voelt, waar jij de barst ziet.

In een relatie die er toe doet, vind je niet de perfectie, maar de mogelijkheid om samen te groeien. Je herkent in elkaar het leven én de barst. Er bestaat geen garantie voor altijd. Ook in een relatie ontstaan barsten, dat kan niet anders. En misschien moet het wel, want alles wat groeit zet uit. Als je relatie uit zijn oorspronkelijke voegen groeit, komen meer mogelijkheden aan het licht. Dat kan angstig zijn als je wilt vasthouden aan het oude. Maar als jij en je partner samen, het waard zijn, is het een prachtige ontdekkingsreis. Die je allebei verrijkt. En waarbij je beiden nog meer tot bloei komt.

Ga niet langer op zoek naar de ideale partner, die ogenschijnlijk precies in het plaatje past.
Vind de partner met de barst waardoor het licht naar binnen schijnt.

Ewoud Dekker

Van Overspannenheid naar Burnout

Van Overspannenheid naar Burnout

dertig jaar geleden moest de term Burnout nog aan zijn opmars beginnen.

Vermoeide helden worden steeds jonger

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar dertig jaar geleden moest de term Burnout nog aan zijn opmars beginnen.
Overspannenheid werd het genoemd en het kwam voornamelijk voor bij vijftigers. En, passend bij de tijd van toen, het betrof uitsluitend mannen. Graag had ik destijds de klinkende naam bedacht – vermoeide helden. Een geuzennaam. Mannen die hard werkten, veel verantwoordelijkheid droegen en op zondag het vlees sneden.

De positie in de maatschappij was hun identiteit, het salaris hun bijdrage aan het gezin. Met de intrede van de computer, wankelde hun aanzien. Jongere collega’s, net van school, zonder ervaring en bijpassende wijsheid, dartelden omhoog op de ladder van de pikorde. Weg zorgvuldig opgebouwde status, verbrokkeld de eigenwaarde.

De helden kregen lichamelijke klachten, werden ziek en een schim van zichzelf. Uitgeteld en vermoeid.

Overspannenheid heeft een omgekeerde carrière door de leeftijden doorlopen.

Van Overspannenheid naar Burnout

Inmiddels heeft Overspannenheid een omgekeerde carrière door de leeftijden doorlopen. Na de vijftigers, werd hij een veel geziene gast onder veertigers, vervolgers dertigers, en inmiddels is hij kind aan huis bij de twintigers. En in deze tijd van gelijkheid, zowel bij mannen als vrouwen. Een nieuwe tijd, een nieuwe naam. En we noemen hem: Burn-out.

Voor de nieuwe dragers geen geuzennaam. Zij die het niet gered hebben. Jong, veelbelovend en opgebrand. In een wereld die, als nog nooit, zoveel kansen biedt. Aan zovelen. En omstandigheden die maakbaar zijn.

Quarterlife crisis, of wees succesvol!

Op een kwart van je leven. Je hoofd gevuld met mogelijkheden, verwachtingen, keuzes, kansen, carrière. En gemiste kansen, verloren liefdes, niet gehaalde doelen. Wat is er nieuw?
Zo gaat het al eeuwen. Kijk in de bek van het leven en spring.

Cause I wonder sometimes / About the outcome / Of a still verdictless life / Am I living it right?
– John Mayer.

Quarterlife crisis, of wees succesvol!

Op een kwart van je leven. Je hoofd gevuld met mogelijkheden, verwachtingen, keuzes, kansen, carrière. En gemiste kansen, verloren liefdes, niet gehaalde doelen. Wat is er nieuw? Zo gaat het al eeuwen. Kijk in de bek van het leven en spring.
Gesprongen wordt er nog steeds. Geoefend niet meer. Er is geen speeltijd. Een fout mag je één keer maken. Dan moet je er staan. Kennis is alles, ervaring verdacht. Wat je moet weten komt met de snelheid van het internet. En is al op jonge leeftijd toegankelijk. It’s all about the cloud, stupid. De hoeveelheid dagelijkse informatie is enorm toegenomen en letterlijk niet meer te overzien.

Toen de Canadese psychoanalyticus Elliott Jacques de term quarterlife crisis in de jaren zestig muntte, betrof het een existentiële worsteling.
Een vraag naar de zin van het leven. Zoals Benjamin in de film The Graduate van Mike Nichols. Wie zich deze vraag niet stelt, doet zichzelf en het leven tekort.

Een strijd die niet te winnen valt?

Nu echter is de term verbonden met burn-out. Op een kwart van je leven, je al gewonnen moeten geven. Omdat de strijd niet te winnen valt. Uiterlijk is alles in orde. Hoog opgeleid, mooie carrière, rijk sociaal leven de toekomst nog voor je. Van binnen is er onrust, onzekerheid, een gevoel van falen, paniek om wat nog niet bereikt is. 

Vroeger was het hebben van een keus een luxe, het maken een verrijking. Tegenwoordig een verlies. Want we moeten alles kunnen, nu en tegelijkertijd. Aarzelen, overdenken, navoelen, even de tijd nemen, je nog niet vastleggen, kan niet meer. Hier zijn alle kansen, voor iedereen aanwezig, waar wacht je nog op? Maak de keus. Wees succesvol!

De last van het succes?

Als het niet lukt, durf te falen!

Als succes een keus wordt, en succesvol zijn een plicht, is falen  een bijzondere manier om de tijd stil te zetten. En ruimte te maken.

De last van het succes.

En als het niet lukt? Als succesvol zijn niet gelukkig maakt? De overmatige informatiestroom niet te behappen valt? Je je niet kunt afsluiten voor torenhoge verwachtingen? Succes het beklimmen van een berg wordt, zonder de juiste uitrusting en beschermende kleding. Succesvol zijn een keus en verplichting wordt. In plaats van een beloning, later, na de klim. Een toenemend aantal mensen tussen de twintig en de dertig, ervaart het al jong succesvol zijn op meerdere levensgebieden, als een niet te dragen last. Het maakt hen somber, angstig, besluiteloos, passief en geeft een groot gevoel van falen en mislukt zijn.

Durf te falen en pluk de zoete vruchten

Als succes een keus wordt, en succesvol zijn een plicht, is falen en ongelukkig zijn een bijzondere manier om de tijd stil te zetten. En ruimte te maken. Het vraagt moed om te overwegen of slagen in het leven je gelukkig maakt. Wie wil er nu niet voor zijn dertigste slagen? Misschien jij wel. Omdat je de tijd wilt nemen om uit te zoeken wat je echt gelukkig maakt. Omdat jezelf ontwikkelen waardevoller is dan er nu al staan. Omdat je wilt weten wie je werkelijk bent.

Je hebt tenslotte nog driekwart van je leven om daar de zoete vruchten van te plukken. En vervolgens te wachten tot ze zo rijp zijn, dat het sap bij het eten over je kin loopt.

Ewoud Dekker

Burnout Retreat

Opnieuw vooruit door even stil te staan.
Neem  afscheid van je blauwdruk voor burnout en beleef weer Ruimte, Energie en Vrijheid

Relatie Retreat

3 Dagen welkom te gast zijn bij dé senior experts in het oplossen van relatieproblemen, helpt je relatie gegarandeerd een grote stap vooruit.

Persoonlijke Retreat

Door sommige gebeurtenissen in je leven nu, of verleden kun je vastlopen. Een Persoonlijke Retreat kan je leven verrijken en richting geven.

Rouw Retraite

Verwerken van verlies kost tijd en liefdevolle aandacht.
Wij zijn experts in het begrijpen en verder helpen van mensen in een rouwproces

Heb je vragen over retreats, of een persoonlijke vraag? We beantwoorden ze graag. Stuur een whats-app bericht aan Arte dell' Anima. Ewoud Dekker neemt zo snel mogelijk contact met je op.