Tailormade Retreats met senior therapie & coaching

Tailormade Retreats met senior therapie & coaching

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe visie op coaching en therapie.

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe benadering van coaching en therapie. Inzichten, oplossingen en tools voor persoonlijke issues moeten passen bij het tempo en de kleur van vandaag.

Geen over een lange tijd verdeelde sessies, maar een intensieve en snelwerkende aanpak. Daarvoor is naast rust en overzicht, de juiste expertise en ervaring, inspiratie, creativiteit en durf nodig.

Het vraagt een eigenzinnige en vernieuwende visie, out of the box denken en een werkwijze buiten de geijkte kaders. Juist nu is daar veel behoefte aan.

Daarom ontwikkelden wij onze systemische therapeutische Retreats, die we zien als onze Grand Cru’s of Super Tuscan’s. We combineren daarin therapie en coaching met de verdieping van een retreat.

Voor wie?

Onze Tailormade Retreats zijn zeer geschikt als je één van de volgende punten herkent:

 • Je hebt een (complex) individueel of relationeel probleem en wilt in een kortdurend en intensief traject vol investeren in een gedegen en blijvende oplossing.
 • Voor deze klachten en problemen, wil je coaching of therapie van senior experts, waardoor je gegarandeerd first-class resultaat bereikt.
 • Mogelijk heb je al diverse trajecten doorlopen, maar ondanks cognitief inzicht blijft de gewenste verandering uit.
 • Het lijkt je prettig om een aantal dagen weg van de drukte van het dagelijks bestaan exclusieve aandacht te krijgen voor de problemen en issues die je bezig bezighouden.

 

Persoonlijke, Exclusieve & Tailormade Retreats

Regelmatig ontvangen we mensen, die zich in een eerdere therapie of coaching onvoldoende gezien of begrepen hebben gevoeld. Of waarbij de werkwijze onvoldoende resultaat opleverde. Juist dan kunnen we vaak een oplossing bieden.

We zijn experts in het zeer snel opsporen van de diepere oorzaak van klachten en de kern van stagnatie in je leven en je persoonlijke ontwikkeling. We verstaan de kunst om energie die verloren gaat in klachten en stilstand, om te zetten in kracht en positieve energie. Een stroom die je vooruit brengt.

Tenslotte begint alles met ruimte. Ook het zien van de oplossing en het ervaren van de verandering.

 • Elke Retreat wordt speciaal voor jou samengesteld, zodat deze past als een Italiaans maatkostuum.
 • Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen, beperken we het aantal cliënten per retreat tot 3 personen.
 • Het therapeutisch programma is exclusief, op maat en individueel.
 • De maaltijden, zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch, zijn gezamenlijk.
 • Onze verblijfskamers zijn bijzonder ruim en comfortabel en voorzien van een eigen badkamer en toilet.

Alles begint met Ruimte

Therapie en coaching helpen je om klachten te verminderen en problemen op te lossen.
Een retreat geeft je verdieping, zingeving, bezieling.

We garanderen je in een aantal dagen een blijvend resultaat, dat in andere trajecten maanden tijd vergt.

 • Therapie en coaching helpen je om klachten te verminderen en problemen op te lossen.
  Een retreat geeft je verdieping, zingeving, bezieling.
 • Door deze tot één geheel samen te brengen, ontstaat een bijzondere werkwijze waarin je de passende oplossing ziet én doorleefde verandering ervaart.
 • Door een paar dagen te verblijven op ons centrum, blijf je in het proces van verandering, waardoor je in korte tijd meer bereikt dan je voor mogelijk houdt.
 • Je kunt kiezen voor een retreat van 3 dagen of 5 dagen. Naast je eigen voorkeur, kunnen we daar ook met het oog op je persoonlijke vraag en omstandigheden in adviseren. 

Als je een succesvolle en blijvende verandering wilt, is alleen 

een andere mindset niet genoeg. 

Verander je verhaal en je verandert de wereld

Als je een succesvolle en blijvende verandering wilt, is alleen  een andere mindset niet genoeg. Dat houdt geen stand. Je gevoel, emoties, de relatie met je omgeving of je overtuigingen kunnen je nieuwe en positieve gedachten onderuit halen.

Wat je nodig hebt, is dat je gevoel, je omgeving en je overtuigingen in gelijke tred mee veranderen. Dat vormt pas een stevige basis. Hoofd, hart, lichaam, ziel in harmonie en in balans.

De door ons ontwikkelde Systeem Coaching werkt met de blauwdruk van je verhalen, overtuigingen, cognities en emoties.
Die blauwdruk is zo specifiek als je vingerafdruk. Onze expertise is om precies de juiste en doorslaggevende verandering in je blauwdruk aan te brengen.
Dat geeft een blijvende verbetering op de vier essentiële dimensies van je leven.

 

Leer jouw unieke blauwdruk beter kennen in een Retreat

Burnout Retreat

Opnieuw vooruit door even stil te staan.
Neem  afscheid van je blauwdruk voor burnout en beleef weer Ruimte, Energie en Vrijheid

Relatie Retreat

3 Dagen welkom te gast zijn bij dé senior experts in het oplossen van relatieproblemen, helpt je relatie gegarandeerd een grote stap vooruit.

Persoonlijke Retreat

Door sommige gebeurtenissen in je leven nu, of verleden kun je vastlopen. Een Persoonlijke Retreat kan je leven verrijken en richting geven.

Rouw Retreat

Verwerken van verlies kost tijd en liefdevolle aandacht. Wij zijn experts in het begrijpen en verder helpen van mensen in een rouwproces

IT´S ALL ABOUT YOU, REACHING YOUR NEXT LEVEL

We werken met humor, lef, compassie en vertrouwen

in jouw onbegrensde mogelijkheden om te groeien.

Wij zetten vol onze persoonlijkheid, expertise en ervaring in.

We brengen complexe zaken terug naar de essentie en eenvoud,

in taal en beelden die je hoofd, hart en ziel raken. 

  

Omgaan met rouw en verlies. Blog

Omgaan met rouw en verlies. Blog

De unieke beleving van een rouwproces

We leven niet meer met de dood. En evenmin met de gestorvenen. Ze maken geen onderdeel uit van ons dagelijks bestaan. We leven nu, en de dood is voor later. Er zijn steeds minder rituelen, waarmee we aan dierbaren die overleden zijn verbonden blijven. En zo weten we niet meer hoe we moeten omgaan met verlies.
Als we alleen bestaan met ons lichaam, onze stem, ogen, handen, dan verdwijnen we als we overlijden. Uit het oog en uit het hart.
Want als we bestaan in de gedachten, beleving en herinnering van iemand, blijven we leven.
En natuurlijk, als een dierbare overlijdt, is het gemis soms niet te verdragen. We kunnen de stem niet meer horen, elkaar niet meer in de ogen kijken, elkaar niet meer aanraken.
Toch is dat de hele moeilijke uitdaging die we gaan verdragen.

Daarnaast rouwt iedereen op een volkomen eigen manier die past je innerlijke wereld, die is net zo uniek als je DNA. Het is dan ook volkomen normaal  dat de manier waarop je je aan iemand verbonden hebt, lijkt op de wijze waarop je de band na overlijden wel of niet kunt loslaten.

En toch is er één overeenkomst tussen iedereen die in de rouw is.
Daarvoor moeten we terug naar het ontstaan van de manier waarop we met elkaar verbonden zijn.

Uit het oog is niet uit het hart

Stel je een een spelend kind voor op het strand. Het gaat zo op in het spel dat het de ouders uit het oog verliest. Ineens is het in paniek. Het kijkt om zich heen en ziet de ouders niet. Eenmaal gevonden, moet het opgevangen, getroost. En dan gaat het terug en – bijna magisch – voelt het zich niet meer alleen. Zoals een camera een foto inslikt, zo slikken wij mensen in. En bewaren ze in onze innerlijke wereld. Zo kunnen we alleen zijn, zonder ons alleen te voelen – het wonder van de introjectie. Ook dieren zijn er goed in, ik zie het bij mijn honden.
Als een dierbaar persoon door overlijden volledig uit ons leven verdwijnt, is het gemis ondraaglijk. Als het goed is, verdwijnt diegene echter niet uit onze innerlijke wereld. Uit het oog is niet uit het hart

We overlijden twee keer

Dat zit zo. Je overlijdt twee keer. De eerste keer fysiek, je gaat uit het leven en de tijd. De tweede keer, als niemand meer aan je denkt en je niet meer voelt. Zo houden we ook, als nabestaande, de overledene in ons leven.

Alleen zijn zonder je alleen te voelen

Ean aantal jaren terug sprak ik een vrouw, waarvan de man zeven jaar daarvoor was overleden. Ze bezocht trouw drie keer per week zijn graf. Ze zat op een bankje, at haar brood en sprak met haar man. Ze ontmoette daar een vrouw wiens echtgenoot eveneens was overleden. Er ontstond een hechte vriendschap. Ze besloten samen op vakantie te gaan. Een aantal dagen voor het vertrek raakte de vrouw in paniek, ze kon haar man niet in de steek laten. Uiteindelijk kwam de oplossing. Ze nam de foto die op het graf stond mee, zodat ze haar brood kon eten en met hem kon praten. Net zoals vroeger, op vakantie toen hij nog leefde. Er was één moment van ontreddering, toen ze midden in de nacht haar man kwijt was. De foto was onvindbaar. Ze trof hem onder in haar koffer, gewikkeld in het overhemd dat hij graag droeg. Met het vinden van de foto haar man klopte de wereld weer.

De wereld klopt niet, als de mensen om je heen, na een aantal maanden niet meer praten over degene die is overleden. En vinden dat je langzamerhand afscheid moet nemen en verder moet gaan met je leven. Het is onnatuurlijk, want iemand leeft in jou. Die band is pas over als jij overlijdt. Als het goed is, wil niemand dat ook jij sterft. Dan is het belangrijk dat de overledene levend wordt gehouden. In jou en de wereld waarin je leeft. Zodat je op je eigen manier, in jouw tijd kunt uitzoeken en ervaren hoe je met én zonder diegene verder gaat.

Voor een succesvolle en blijvende verandering, is alleen  een andere mindset niet genoeg,  je gevoel, je omgeving en je overtuigingen moeten in gelijk tempo mee veranderen.

Burnout Retreat

Again moving ahead by briefly standing still.
Say goodbye to your burnout blueprint and experience renewed Space, Power and Freedom

Relationship Retreat

Three days as the welcomed guest of the best senior experts in solving relational problems will definitely help your relationship move forward.

Personal Retreat

Certain events in your current or past life can cause you to hit a wall. A Personal Retreat can enrich your life and give it direction.

Mourning Retraite

Dealing with a loss takes time and a lot of loving attention.
We are expert in understanding those who are going through a mourning process and helping them move on

Heb je vragen over retreats, of een persoonlijke vraag? We beantwoorden ze graag. Stuur een whats-app bericht aan Arte dell' Anima. Ewoud Dekker neemt zo snel mogelijk contact met je op.