Review persoonlijke retreat Arte dell’ Anima

Review persoonlijke retreat Arte dell’ Anima

Heel je relatie heel Jezelf

Review persoonlijke retreat Arte dell’ Anima

Ik heb Ewoud en Marian ervaren als twee enorm bijzondere, integere mensen.
Zeer professioneel, maar tevens ook erg warm, liefdevol en persoonlijk, en altijd uiterst respectvol.

Ik heb in korte tijd 2 retreats bij hun bijgewoond (1 x relatie therapie & 1 x persoonlijke groei) en nooit durven dromen dat ik zo ver zou komen in mijn persoonlijke ontwikkeling als waar zij mij hebben gebracht. Zaken waar ik al mijn hele leven mee worstel en tegenaan loop hebben zij in deze 2 retreats eindelijk tot de kern weten te brengen en vele malen handzamer en lichter voor mij gemaakt. Ik sta eindelijk weer in mijn kracht!

De afgelopen 20 jaar dat ik dit op allerlei verschillende manieren via het reguliere Nederlandse systeem probeerde ben ik niet eens in de buurt gekomen van waar zij na een aantal sessies al waren. Ik had überhaupt niet voor mogelijk gehouden dat dit resultaat haalbaar was.

Eenmaal thuis merk je dat wat er tijdens de sessies aanpakt wordt doorwerkt en ook daadwerkelijk geïmplanteerd wordt in je dagelijkse leven, op een praktische en handzame manier. Mochten er na het retreat toch nog zaken zijn waar je tegenaan loopt, staan zij ook dan nog te alle tijden voor je klaar.

Ik voel mij erg gezegend dat Arte dell’ Anima op mijn pad is gekomen en ik zou iedereen die de kans krijgt een retreat bij Ewoud en Marian bij te wonen het van harte aanraden. Dit is een life changing experience en een fantastische investering in je leven, ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor deze ervaring.

 

Maud

Personal Retreat Eveline:

default image

Personal Retreat Eveline:

You are blessed if you can use the opportunity to enrich your life, to fathom it, to refresh it and to refine it. I chose to do this with Ewoud and Marian at Arte dell’Anima. It became one of my best choices ever.

I could share my thoughts and feelings with two very knowledgeable and experienced therapists. Now I knew for sure that something useful would come from that. I immediately entrusted  that with them, because they immediately took me seriously. We got to the core, touched the big picture, that what had happened in the past would never again get the chance to get so much influence to my present life. It will gradually become clear that I too can just live my life, just as the world around me seemed to have been doing it for much longer. Maybe even more intense, more aware, happier. Could this be the work of the rare combination of therapists? Yes, it certainly is. Together with my willpower, move on.

What makes the therapy even more special to describe is the environment in which you end up. I have hardly felt like a client, but rather a princess. The farm, the apartment, the atmosphere, the warmth, the tranquility, the space, the delicious and healthy meals, nature, the inexhaustible humor of both. You prefer never to leave.

But it is also a good thing that you take the experiences home, because hey are intertwined with your own existence. This written piece will never be able to cover the impact of the my personal retreat with  Ewoud  and Marian.

You have to experience this. You probably have nothing to lose, at most, something to win forever. In any case, I am very grateful.

Review Personal Retreat Arte dell’ Anima

default image

Review Personal Retreat Arte dell’ Anima

After years of searching for a good therapist and treatment, I ended up with Marian and Ewoud.
The warm welcome, the feeling that you can be there as a person, is great.

You immediately feel that Marian and Ewoud have a very strong capacity to empathize with themselves in your situation. When I wanted to step out of my life, Marian and Ewoud gave me the tools to grow myself,and I have not had that moment since then.
My past held me in its grip for too long, by letting go of this and living in the present, you flourish.

I am still grateful to Marian and Ewoud every day for the insights they have given me.
Leo

Individuele Retreat

default image

Individuele Retreat

Na jaren gezocht te hebben naar een goede therapeut en behandeling, ben ik bij Marian en Ewoud terechtgekomen.
De warme ontvangst, het gevoel dat je er als mens mag zijn, is geweldig.
Je voelt direct dat Marian en Ewoud een heel sterk vermogen hebben om zichzelf in te leven in jouw situatie.Toen ik uit mijn leven wilde stappen hebben Marian en Ewoud mij de tools gegeven hoe ik mijzelf kon laten groeien,
en heb ik sindsdien dat moment niet meer gehad.
Mijn verleden hield mij te lang in zijn greep, door dit los te laten en in het heden te leven, kom jezelf tot bloei.
Ik ben Marian en Ewoud nog elke dag dankbaar voor de inzichten die zij mij hebben gegeven.
Leo

Review persoonlijke retreat Arte dell’ Anima

Review Retreat Eveline

Heel je relatie heel Jezelf

Review Retreat Eveline

Gezegend ben je als je de kans mag benutten je leven te verrijken, te doorgronden, op te frissen, bij te schaven. Ik koos ervoor om dit bij Ewoud en Marian te doen. Het werd één van mijn beste keuzes ooit.

Mijn gedachten en gevoelens kon ik gaan delen met twee zeer deskundige en ervaren therapeuten. Nu wist ik zeker dat er wat nuttigs mee zou gebeuren. Ik vertrouwde ze dat direct toe, want ze namen mij direct serieus. We kwamen tot de kern, raakten het grote geheel, dat wat geweest was zou vanaf nu nooit meer de kans krijgen te blijven vervelen. Langzaamaan zal blijken dat ook ik gewoon mijn leven kan leven, net zoals de wereld om mij heen dat al veel langer leek te doen. Misschien zelfs intenser, bewuster, gelukkiger. Zou dit het werk zijn van de zeldzame combinatie therapeuten? Ja, dat is het ongetwijfeld. Samen met mijn wilskracht, vooruit.

Wat de therapie nog lastiger te evenaren maakt is de omgeving waarin je terecht komt. Een cliënt heb ik mij nauwelijks gevoeld, eerder een prinses. De boerderij, het appartement, de sfeer, de warmte, de rust, de ruimte, de overheerlijke en gezonde maaltijden, de natuur, de onuitputtelijke humor van beiden. Je wilt er het liefst nooit meer weg.

Maar mooi is het ook dat je de ervaringen meeneemt naar huis. Ze zijn namelijk te verweven in je eigen bestaan. Dit geschreven stukje zal nooit de laden kunnen dekken van wat Ewoud een Marian teweegbrachten.

Dit moet je ervaren. Waarschijnlijk heb je niets te verliezen, hooguit wat te winnen voor altijd. Mijn dank is in ieder geval groot.

Eveline

Heb je vragen over retreats, of een persoonlijke vraag? We beantwoorden ze graag. Stuur een whats-app bericht aan Arte dell' Anima. Ewoud Dekker neemt zo snel mogelijk contact met je op.